CONCURS INSTAGRAM

Bases Concurs Fotogràfic Instagram Residències Complex educatiu de Tarragona

# concursresidencies

■ Els participants han de ser alumnes acreditats com estudiants del Complex Educatiu de Tarragona i han de ser els autors materials de l’obra que envien, que ha de ser original, i comptar amb el consentiment de les persones que hi apareixen.

■ En el cas que hi apareguin menors, cal que l’autor de la fotografia compti amb el consentiments dels pares o tutors.

■ Cada participant pot concursar amb un nombre de 3 a 5 fotos màxim.

■ Les imatges participants han de ser publicades a Instagram amb l’etiqueta #concursresidencies

 Les imatges participants han de ser preses en el transcurs del curs 2012-2013.

■ En cada cas, les imatges han de tenir un títol i el seu autor/nick/ nom usuari ha de quedar perfectament identificat.

■ El jurat valorarà tant la qualitat artística de les imatges com la seva originalitat.

■ El jurat estarà format per persones designades per l’organització.

■ El veredicte del jurat es publicarà a les xarxes socials del Complex Educatiu de Tarragona.

■ L’organització es reserven el dret de reproduir qualsevol de les imatges a concurs i podran adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació.

■ La participació suposa l’acceptació d’aquestes bases i la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la imatge.

Termini i procediment :

Des del 4 de març de 18 març de 2013... les fotografies que vulgui entrar a concurs s´hauran de publicar a la xarxa Instagram amb l´etiqueta #concursresidencies.

El jurat format per representants dels organismes educatius es reuniran per escollir les imatges guanyadores, de manera que el veredicte es farà públic seguidament finalitzat el termini del concurs .

 Premis

Primer premi: tassa/mug amb impressió amb la foto elegida

Menció als finalistes a la pàgina web i fb

Més informació:

Web del Complex Educatiu de Tarragona

http://www.complexeducatiudetarragona.cat