Reportatge sobre les Residències D'Estudiants del CET

Recull de Premsa

Diari de Tarragona a: 27/03/2015
Francisco Montoya

Recull de la notícia