Establiment Acreditat 2013

La cuina del Complex Educatiu de Tarragona ha estat acreditada amb l'AMED (Alimentació Mediterrània Saludable) per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya) i pel Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable.